Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

TRAKYA’NIN TAHNİTÇİSİ

Aralık 20, 2017

Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesinde yaşayan NiyaziSAVCI (89) yıllardır avcılardan aldığı ve kendisine getirilen hayvanları ilaçlayarakkoleksiyon yapıyor. Tahnit (hayvan doldurma) işiyle uğraşan SAVCI bu işe birhobi olarak başladığını, 22 yaşından beri bu işi yaptığını, böylece nesilleriazalan hayvanlara doğal şekillerini vererek onları gerçeklerinden ayırtedilemez hale soktuğunu aktarıyor.

SAVCI bu güne kadar 400 civarında hayvan tahnitettiğini, Kırklareli Müzesinde 40 çeşitten oluşan 110 kuş koleksiyonununbulunduğunu, adeta bir müzeye çevirdiği evinde ise şu an 50 - 60 farklı çeşithayvan tahniti bulunduğunu belirtmiştir. SAVCI tahnitlerinin zaman zaman çeşitlietkinliklerde sergilendiğini fakat bu sergilerde tahnit ettiği hayvanların maalesefmeraklı ziyaretçiler tarafından zarar gördüğünü belirtmiştir. Özellikle tarımilaçlarının etkisi ile Trakya’da birçok hayvan neslinin tükendiğini ve tükenenbu hayvanları tahnit yoluyla gelecek nesillere aktarabileceği duygusu ile mutluolduğunu belirtmiştir. Niyazi SAVCI son olarak ölene kadar tahnit yapacağını dabildirmiştir.