Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

“Sürdürülebilir Turizm Ortaklığı Istranca-Sakar” isimli projenin Kapanış Forumu Gerçekleştirildi.

Kasım 28, 2018

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.1.23.147 sayılı “Sürdürülebilir Turizm Ortaklığı Istranca-Sakar” isimli projenin Kapanış Forumu tüm proje ortakları ve ilgili katılımcıların katkılarıyla 26.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Proje sürecinde her ortağın gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgilendirmeler yapılarak proje sürecine ait görseller tüm katılımcılar ile paylaşılmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü olarak proje kapsamında Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde 3 adet beşer günlük tabiat eğitimi gerçekleştirmiştir. Kapanış Forumu etkinliği ile proje kapsamındaki etkinlikler son bulmuştur.

European Union Presidency of the national authorities the task of carrying out the Interreg-IPA Bulgaria - Turkey Cross-Border Cooperation Program which is implemented under the first call for proposals CB005.1.23.147 on "Partnership For Sustainable Tourism  Strandzha-Sakar" Closing Forum is the project all projects with the support of partners and relevant participants 26 / 11/2018. During the project process, information about the activities of each partner was made and the visuals of the project process were shared with all participants. As the Kırklareli Branch Directorate for Nature Conservation and National Parks, within the scope of the project, 3 different five-day nature education was carried out in the Yıldız Mountains Nature Education Center. With the Closing Forum event, the activities within the scope of the project ended.