Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kırklareli > Tabiat Eğitim Merkezi

Merkezin Genel Tanıtımı

Doğa Eğitim Merkezi Avrupa Birliğinin “Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği” programı kapsamında finanse edilmiş olan “Yıldız Dağlarında Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” tarafından tesis edilmiştir. Kırklareli şehir merkezine 28 km, Bulgaristan sınırına 8 km mesafede bulunan Dereköy’de yer almaktadır. Eğitim salonları, konaklama üniteleri, dış mekan eğitim ve sportif aktivitelerin yapılabileceği, küçük çaplı bahçecilik aktivitelerinin de uygulanabileceği olanaklara ve alt yapıya sahiptir. Türkiye’de doğa eğitimlerinin yapılmasına yönelik çok yönlü ve gerekli tüm materyal ve malzemeler ile donatılmış tek doğa eğitim merkezidir. Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezi 22 Mayıs 2010 tarihinde resmi olarak açılmıştır. 


Merkezin Tesis Ediliş Amacı

-Doğanın korunması için öncelikle 11-17 yaşlarındaki çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

-Yıldız Dağlarının sahip olduğu doğal ve sosyo-kültürel değerleri, biyolojik çeşitliliği tanıtmak, doğanın korunması ve anlaşılmasına yönelik farkındalığı artırmak,

-Buradan elde edinilen deneyimleri ülke geneline yaygınlaştırmak,

-Doğa eğitimlerinin etkin olarak başlatılması ve çocukların bu etkinliğe etkin olarak katımlının teşvik edilmesine yönelik ev sahipliği yapmaktır.

Yıldız Dağları Doğa Eğitim Merkezindeki Eğitimlerin Hedef Grubu  

Merkezinin öncelikli hedef grubu 12–16 yaş grubu arasındaki çocuklardır.

Orta ve uzun vadede;

-Üniversite öğrencileri (üniversite kulüpleri ve grupları)

-İzci grupları

-Özel gruplar (şirketler, turistik amaçlı ziyaretçiler vb.)

-Engelli grupları (koşulların uygunlaştırılması durumunda)

-Çocuk esirgeme vb. kurum çocukları

-Sivil toplum kuruluşları

-Kamu kurum ve kuruluşları da eğitimlerden yararlanabilecektir. 

Eğitimlerin İçeriği

-Doğa Eğitimi Merkezi’nin tanıtımı

-Yıldız Dağları’nın tanıtımı

-Biyolojik çeşitlilik

-Doğa koruma

-Kültürel değerleri tanıma ve geleneksel yaşam biçimleri içine dahil olmak

 şeklinde geliştirilmiştir. 

Eğitim Yöntemi

“Doğada eğitim deneyseldir. Sınıf ortamının dışarısında gerçekleştirilir ve etkinliğe dayanır. Doğada eğitim, doğayla temas etmek suretiyle, örneğin öğrenmek ve beceri geliştirmek için saha çalışmaları ve diğer açık hava etkinlikleriyle bilgiyi teşvik eder.”  Bu yaklaşımla Doğa Eğitim Merkezinde eğitimler uygulamalı, kapalı mekanlardan ziyade açık alanlarda ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimler konu uzmanı eğitmenler tarafından verilip ve gözlemlenmektedir. 

Eğitimler doğa eğitiminin beş temel amacına hizmet etmektedir;

-Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturmak,

-Doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek,

-Doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlamak,

-Doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak,

-Doğanın korunmasına aktif katılım sağlamak,

Eğitimlere katılan ziyaretçilerin/çocukların eğitimler sonucunda;

-Doğa ile uyumlu mekânlar hakkında bilgi sahibi olmaları,

-Yıldız Dağları Biyosferi’nin değerleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları,

-Biyolojik çeşitlilik ve önemi hakkında bilgi sahibi olmaları,

-Doğa ve doğa-insan etkileşimine ilişkin bir anlayış ve bilgiye sahip olmaları, doğa koruma konusunda farkındalıklarının artması ve uzun dönemde bu farkındalığın davranışa dönüşmesi,

-Yöredeki yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmaları,

beklenmektedir.


DOĞA EĞİTİM MERKEZİNİN FONKSİYONLARI

 

1 NOLU BİNA;

14,54 m x 8,28 m ölçülerinde olup yaklaşık 120 m2alana sahiptir. Burası mutfak, kışlık yemekhane, 2 adet eğitim salonu, 2 adet WC ve danışma olarak kullanılmak amacıyla tesis edilmiştir.

 

2. NOLU BİNA; 

12,22 m x 7,83 m ölçülerinde yaklaşık 96 malana sahiptir. Binaya güney ve kuzey cephelerden iki ayrı giriş yapılmıştır. Güney cepheden giriş 55 m2 alandan oluşup bayanlar ve baylar tarafından kullanılmak üzere ortadan eşit şekilde ikiye bölünmüş 4’er adet lavabo, 3’er adet wc, 3’er adet duş ve 1’er adet özürlü WC ve duş olarak düzenlenmiştir. Kuzey cepheden giriş eğiticilerin konaklaması için düşünülmüş 41 m2 alana sahip olup, hol, 2 oda ve 2 banyo olarak 4 kişinin konaklamasına uygun şekilde tesis edilmiştir.

 

3 NOLU BİNA; 

6,85 m x 6,25 m ölçülerinde yaklaşık 43 m2 alana sahip olup, binaya batı cephesinden iki ayrı giriş yapılmıştır. Girişlerden biri tesis görevlisinin ikameti için ayrılan 27 m2 alana açılmakta olup, bu alan 1 oda, banyo WC ve salon mutfaktan oluşmaktadır. İkinci kapı ise çamaşırhane olarak düşünülmüş olan 7 m2 bir alana açılmaktadır.Ayrıca bina bodrumunda 10 m2 alanlı 120 cm yüksekliğinde 2 ayrı girişi olan 2 adet depo amaçlı düzenlenmiş mahal bulunmaktadır. 


Yeni yapılar ise aşağıdaki amaçlara uygun olarak inşa edilmişlerdir,

 

YATAKHANE 1-2; 

binaları bayanlar ve baylar tarafından yatakhane olarak kullanılmak amacıyla çelik karkas üzerine içi alçıpan dışı çam lambiri kaplama olarak inşa edilmiş olup, ısı ve su izolasyonları projelerine uygun olarak yapılmıştır. Binalarda 12’şer kişilik bay ve bayan iki grup kalabilmektedir.

 

KAFETERYA BİNASI; 

yarı açık olup yazlık yemekhane olarak kullanılmak maksadıyla yine çelik karkas üzerine içeride alçıpan dışarıda lambiri kaplama olarak inşa edilmiştir.

 

YARI AÇIK EĞİTİM BİNASI;  

yarı açık olup yazlık eğitim salonu olarak kullanılmak maksadıyla yine çelik karkas üzerine içeride alçıpan dışarıda lambiri kaplama olarak inşa edilmiştir.

 

ISITMA SİSTEMİ; 

Yatakhaneler (1-2) ve 1-2 ve 3 nolu binalar bir merkezden hava kaynaklı ısı pompası ile ısınmaktadır. Katı veya sıvı yakıtlı ısıtma değil de, böyle bir ısıtma sistemi kullanılmasında asıl amaç tesisin kuruluş amacının temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak olduğu içindir. Bu sistem ülkemizde farklı alanlarda kullanılmaktadır.İtalya’dan ithal edilen cihaz ülkemizde tektir (ithalatçı firmanın ifadesine göre). Cihaz binalarda bulunan fankoiller yardımıyla ısıtma ve soğutma yapmakta, ayrıca sıcak su da sağlamaktadır.

Merkezin sıcak su ihtiyacı ekseriyetle 1 Nolu Yatakhane binası üzerinde bulunan güneş enerjisi kolektörleri sayesinde karşılanacaktır. Güneşin olmadığı veya yeterince ısınmadığı zamanlarda ve dönemlerde su ısıtmayı da sağlayan sistem devreye girerek sıcak su temin edilebilecektir. Isıtma ve sıcak su sistemi işlevini Bina 2 ve 3 arasında toprak altına yapılan 16 m2 büyüklüğündeki mekanik odada konuşlandırılmış pompa ve tanklarla sağlanacaktır.

 

YAĞMUR SUYUNUN DEPOLANMASI VE KANALİZASYON ATIKLARININ ARITILMASI;

Merkezde bulunan tüm binaların saçaklarına yağmur suyunun toplanması amacıyla borular döşenmiştir. Bu borularla toplanan yağmur suları farklı bir şebeke ile evsel atık suyu ise ikinci bir alt yapı şebekesi ile arıtma ünitesinin bulunduğu ön çöktürme haznesine yönlendirilmiştir. İlk toplama işi bu havuzda yapılmakta, buradan dengeleme haznesine aktarılmakta oradan da biyolojik arıtma ünitesine geçirilecek şekilde yapılmıştır. Arıtma sisteminde su, bahçe sulama suyu niteliğinde arıtılmaktadır. Bu suyun bahçenin sulanması işinde kullanılması amaçlanmaktadır. Arıtma tesisi günlük 50 kişinin atık suyunu arıtacak kapasitededir.

 

MERKEZİN BAHÇESİNİN PEYZAJ TASARIMI;

Tesis dere kenarında olup aynı zamanda dere yatağındadır. Muhtemel dere taşmalarını engellemek için tesisin dere sınırı boyunca yaklaşık 150 m uzunluğunda 220 cm yüksekliğinde demirli beton temel üzerine taş duvar yapılmıştır. 
Ayrıca yol kenarına da dağdan gelecek yağmur sularını engellemek için 60 cm yüksekliğinde beton duvar yapılmıştır. 
Arazi güvenliği için komşu sınırı ve yol cephesine 150 cm yüksekliğe erişecek şekilde PVC kaplı tel çit yapılmıştır. Tesis içerisinde doğal yapıyı bozmayacak yöresel taşlardan yürüyüş yolları yapılmış ve buraların aydınlatması sağlanmıştır. Enerji ihtiyacı yeni kurulan, tesise ait 100kW gücündeki trafo ile sağlanmıştır.

 

VOLEYBOL SAHASI VE SU DEPOSU;   

Tesiste 17 m x 7 m ölçülerinde 119 m2 alana sahip voleybol sahası mevcut olup, bu alanın bir kısmının altında 35 mkapasiteli içme suyu deposu ve su deposu mekanik odası bulunmaktadır.