Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kırklareli > Hayvanları Koruma > Sokak Hayvanları Hedef Raporu

12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 6(h) maddesi gereği hazırlanan 2015-2017 Kırklareli İli Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kontrolü Hedef Raporu hazırlanmış olup Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Sokak Hayvanları Hedef Raporu