Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kırklareli > Haberler

All news

Milli Parkta Biyolojik Çeşitliliği Tahribata Ceza!

Mayıs 31, 2017

Kırklareli ili,Demirköy ilçesi, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı sınırları içerisinde sülük topladığı tespit edilen bir kişiye Çevre Kanununa muhalefetten 42.479,00 TL idari para cezası uygulandı.

Doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitlilik ile bu çeşitliliği barındıran ekosistemin korunması esastır. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.

Ayrıca, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 14. Maddesi gereği, Milli Park sınırları içerisinde tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, yaban hayatı tahrip edilemez.

Sağlıklı durumda ve doğal yaşam ortamına yakın bir yerde ele geçirilen 1kg civarında sülük zarar görmeden doğal ortamlarına bırakıldı.