Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Sahipli/Sahipsiz Hayvanların Yaban Hayatı Yaşam Ortamlarına Bırakılmaması Hakkında İlan

Ekim 24, 2016

T.C.

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

I. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü

 

 

İLAN

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazetede, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ise 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 21.(g) Maddesinde “Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.” denmektedir.

Bu sebeple 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun “Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir” ve “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” ilkelerine göre sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvanın muhtarlık, belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye veya köy sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaması, kendi yaşam alanlarından alınarak kontrolsüz üreme ve olumsuz ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerinin önüne geçilmesinin sağlanması amacıyla şehir yerleşim alanlarına atılmaması, sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamlarının desteklenmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümlerine riayet edilmesi konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

İlanen duyurulur.