Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Personelin Sınav Sonucu

Mart 23, 2018


01.01.2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ doğrultusunda sınava girmeye hak kazananlar ile kazanamayanlara ait kesin liste 01.03.2018  tarihinde ilan edilmiş idi.

     Bu çerçevede; ilgili KHK kapsamında başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan personeller 13-14-15/03/2018 tarihlerinde (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğümüzde sözlü sınava tabi tutulmuş olup sonucunda başarı durumunu gösterir sınav sonuç listesi aşağıda cetvellerde gösterilmiştir.

 İlgililere ilanen tebliğ olunur. 23.03.2018


    Sınav Sonuç Listesi için aşağıdaki link tıklanmalıdır.


SINAV SONUÇ BELGESİ Sürekli İŞÇİLER İ.xlsx